5. April

Harmonija je slatka. Mir je slađi. Najslađe je Blaženstvo. Harmonija uklanja strah od užasnih sukoba. Mir budi božansku sigurnost našeg srca. Blaženstvo uspostavlja vladavinu našeg božanski plodonosnog života.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970