4. April

Razumeo si svet. Potrebna su mu tvoja uputstva. Bog je razumeo tebe. Potrebni su ti Njegov oproštaj i prosvetljenje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970