Meditacije: hrana za dušu

Vratite se na sadržaj

Januar

1. Januar

Trista šezdeset i pet prilika da se ostvari Svevišnji, da se otkrije Svevišnji i da se ispuni Svevišnji.

2. Januar

Šta ja činim?
Prepuštam Bogu da misli za mene. Šta još činim? Puštam da Bog govori kroz mene. Šta još mogu da učinim? Mogu da dopustim Bogu da me učini onako božanskim i savršenim kao što je On.

3. Januar

Ne takmičim se sa svetom. Takmičim se sa sopstvenim neznanjem. Ne upoređujem se sa svetom. Upoređujem se sa savršenstvom moje duše. Ne sarađujem sa glupošću sveta. Sarađujem sa najčistijom iskrenošću mog srca.

4. Januar

Život i smrt. Ovo su dva Blagoslova koje sam dobio od Boga. Život me inspiriše da ostavim najvišu Istinu. Smrt želi da se probudim i požurim.

5. Januar

Bog mi je preneo najsrećnije vesti, da me On voli čak i ako meni nije stalo da volim Njega. Ja sam Bogu preneo najveće novosti, da mislim na Njega, iako neznanje neprestano misli na mene.

6. Januar

Ono što ja mogu da uradim. Iako sam slabiji od nekog insekta, usuđujem se da kritikujem Boga Svemoćnog. Ono što ja mogu da uradim. Mada sam sam Njegovo dete ljubavi, usuđujem se da Ga zaboravim i zanemarim.

Ono što ja ne mogu da uradim. Mada sam čovek, ne uspevam da živim pravim ljudskim životom. Ono što ja ne mogu da uradim. Iako ističem sopstveno postojanje na Zemlji, ne znam ko sam i zbog čega sam ovde.

7. Januar

Kada želim, nemogućnost me mrko gleda. Kada težim, mogućnost me priziva. Kada hoću, razbijam ponos nemogućnosti i preobražavam mogućnost u neminovnost.

8. Januar

Tamo gde nedostaje radost, nedostaje i ljubav. Tamo gde nedostaje ljubav, nedostaje sve. Tamo gde je Istina, tu je Ispunjenje. Tamo gde je Ispunjenje, tu je Bog, jedino tu.

9. Januar

NE govori preko mog uma: „Ako Bog postoji, kako to da ga nikada nisam video? Nema Boga.“ DA govori preko mog srca: „Pošto postoji jedino Bog, siguran sam da ću Ga videti jednog dana. Iako ga ne vidim, osećam Ga svuda.“ Um spava, dok srce teži. Srce vapi za Bogom, dok um sumnja u Boga i viče na Njega.

10. Januar

Gledam gore. Stičem vreme. Gledam unapred. Koristim vreme. Gledam unutra. Štedim vreme. Gledam unazad. Gubim vreme.

11. Januar

Pomoći čovečanstvu znači videti Ujedinjenje.

Služiti čovečanstvu znači steći Božanstvenost.

Posedovati čovečanstvo znači pozdravljati Mnogostrukost.

12. Januar

Govorim istinu. Svet je povređen. Govorim laž. Bog je povređen. Šta treba da učinim? Tišina. Moram da živim u tišini i postanem nasmejani dah tišine. Gle, svet me voli i Bog me blagoslovi.

13. Januar

I have realised my error. I shall no longer stay with ignorance. Ignorance has understood its folly. It will no longer stay in me. I say to ignorance: "You have tortured me." Ignorance says to me: "You have fooled me."

14. Januar

Voli svet. Bićeš izložen podozrenju. Voli Boga. Bićeš oslobođen od ograničenja. Voli svet sa osećajem da je svet Bog. Oživećeš istinu. Voli Boga sa osećajem da je Bog svet. Ovekovečićeš istinu.

15. Januar

Prebivao sam u smrti. Smrt mi je ponudila svoj život: Neznanje. Smrt mi je rekla da nikada neću moći da vidim Lice Boga. Prebivao sam u Bogu. On mi je dao Svoj Život:Besmrtnost Bog mi je rekao da ne samo da ću Ga videti, nego ću napokon morati da postanem Bog.

16. Januar

Kada poslušam Nalog Božije sveprosvetljujuće Svetlosti, Bog posluša nalog moje snežno-bele posvećenosti.

17. Januar

Moli se sa strahom. Bog proliva gorke suze. Moli se sa ljubavlju. Bog se osmehuje sa Lepotom Zlatne Zore. Moli se sa svim onim što imaš. Bog leti ka tebi da te primi u zagrljaj. Moli se sa svim onim što jesi. Bog postaje tvoje Oslobođenje.

18. Januar

Bog ima Strpljenje. Ono je u Njegovoj bezuslovnoj Ljubavi. Čovek ima strpljenje. Ono je u njegovoj predanosti. Božije Strpljenje se izražava preko Njegove beskrajne Samilosti; čovekovo strpljenje preko njegove dugo odlagane mudrosti.

19. Januar

Znanje kaže da je ovo u redu, a da je ono pogrešno. Mudrost čini ono što je ispravno i odbacuje pogrešno. Duhovnost otelovljuje putovanje znanja i cilj mudrosti.

Kada se znanje ispolji, mudrost raste. Kada se mudrost ispolji, duhovnost visoko leti.

20. Januar

Kada moć ljubavi zameni ljubav prema moći, čovek će imati novo ime: Bog

21. Januar

Ja sam bez straha. Srećan sam. Ja sam bez želje. Srećniji sam. Ja sam bez neznanja. Najsrećniji sam.

Svevišnji je sa mnom. Srećan sam. Svevišnji je u meni. Srećniji sam. Svevišnji je za mene. Najsrećniji sam.

Srećan sam jer volim Svevišnjeg. Srećniji sam jer Svevišnji voli mene. Najsrećniji sam jer se mi međusobno volimo.

22. Januar

Mrzeo sam sebe da bih postao dobar. Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam mrzeo sebe, već Boga u nastajanju. Voleo sam sebe da bih postao dobar. Pošto sam postao dobar, uvideo sam da nisam to ja voleo sebe, nego je Bog koji Voli, voleo Boga Voljenog.

23. Januar

Nagrada za izgubljeno. Izgubio sam svoju ljutnju. Radost, trajna radost, postala je moje neposredno vlasništvo. Izgubio sam svoju želju. Čitav svet je posvećeno postao moj. Izgubio sam svoje neznanje. Gle, moj mili Gospod je ponosan na mene.

24. Januar

Neki tragaoci će učiniti sve za svoje Samoostvarenje – osim da rade za njega.

January 25

Šta je moje nadahnuće? To je moje otkriće. Šta je moje otkriće? To je moja budnost. San mog života je preobražen u budnost moje duše.

26. Januar

Uverenje može da se uveća i nadmaši. Ne zaustavljaj se. Nema kraja tvom otkriću.

27. Januar

Telo je hram. Hramu su potrebni prozori. Njegovi prozori su knjige, duševne knjige koje uzdižu. Ali, vrata hrama, glavna vrata, jesu težnja.

28. Januar

Prosjačio sam. Nisam dobio ništa.

Priželjkivao sam. Dobio sam nešto, zanemarljivo malo.

Težio sam. Dobio sam sve, čak i više od toga.

Kada sam prosjačio, Bog je rekao: „Nemam nikakvu vezu s prosjacima.“

Kada sam priželjkivao, Bog je rekao: „Imam malo veze sa tobom. Ti ne želiš moju Sveprisutnost, Sveznanje i Svemoć. Želiš da se zadovoljiš jedino beskrajno malim delom moje Stvarnosti.“

Kada sam težio: Bog je rekao: „Ti si moje odabrano dete. Ti si moj ponos. Ti me želiš u potpunosti. Želiš moje Postojanje, moje Otkrovenje i Moje Ispoljavanje.“

29. Januar

Hajde da ne govorim loše ni o jednom čoveku. Ako budem govorio loše o čoveku, možda ga u ovom životu uopšte neću videti da bi mi oprostio. Ali, ako se usudim da govorim loše o Bogu, pošto je Bog svuda, moći ću da Ga pronađem radi Njegovog oproštaja. U tom slučaju, mogu da govorim loše o Bogu, ali ne i o čoveku. Bog će mi otvoreno oprostiti. Čovek će me potajno ubiti.

30. Januar

Bog voli čoveka zato što je čovek bespomoćan.

Čovek voli Boga zato što je Bog nesebičan.

Bog misli na čoveka zato što On zna kako da misli s ljubavlju.

Čovek misli na Boga zato što ne zna kako da misli pravilno.

31. Januar

Hvalio sam Boga. Bog me je blagoslovio.

Hvalio sam sebe. Bog me je blagoslovio.

Kada sam hvalio Boga, osećao sam da ne smem da radim ništa drugo osim toga.

Kada sam hvalio sebe, uvideo sam da ne mogu da radim ništa drugo osim toga. Na žalost!

Gle, moj večno samilosni Bog blagoslovi me i u mojoj mudrosti i u mojoj neukosti.

Februar

1. Februar

Otkrio sam Istinu. Rekao sam to svetu. Svet se podsmevao. Otkrio sam Istinu. Rekao sam to Bogu. Bog je sa osmehom rekao: „Dete Moje, otkrio si Mene, takođe.“

2. Februar

Glupost hranimo našom lenjošću.
Iskrenost hranimo našom budnošću.
Naša duhovnost hrani Božansko onim što ima: suzama zahvalnosti. Božija Božanstvenost hrani našu duhovnost onim što jeste: poplavom Samilosti Beskraja.

3. Februar

Bog Uništitelj i Bog Graditelj. Kada pogledam Boga Uništitelja, vidim da se osmehuje okom nauke.
Kada pogledam Boga Graditelja, vidim da se osmehuje okom duhovnosti. Nauka opravdava svoje delovanje govoreći da je svet nepopravljiv.
Duhovnost opravdava svoje delovanje govoreći da je svetu neophodno neposredno izbavljenje.

4. Februar

Izaberi prijatelja. On će ti pomoći. Na žalost, on te napušta. Izaberi neprijatelja. On će se boriti protiv tebe. Gle, on te ispravlja i usavršava.

Izaberi šta želiš. Želi ono što ti je potrebno. Imaj potrebu za onim što zaslužuješ. Zasluži ono što Bog daje. Daj samo da bi otkrio i uvideo da ti je već dato.

5. Februar

Neznanje je neprijatelj, čak i svom vlasniku. Znanje je prijatelj, čak i onome ko ga mrzi. Neznanje mrzi znanje zato što je previše čisto. Znanje se pribojava neznanja jer je previše sigurno.

6. Februar

Verujem sebi kada me svet treba. Verujem sebi kada me Bog želi. Svetu pomažem gordošću svog ega. Bogu služim svetlošću svoje predanosti.

7. Februar

Ljudska postignuća su relativna, ali ne i čovekova božanska vrednost. Njegova božanska vrednost je apsolutna Istina njegovog unutrašnjeg Bića.

8. Februar

Uspeh me uči neophodnosti strpljenja. Neuspeh me uči neophodnosti prihvatanja istine takve kakva je. Moj zemaljski uspeh zavisi od moje nebeske poniznosti. Moj zemaljski neuspeh postoji upravo zato što neznanje u meni mom neuspehu neprestano doprema dah koji večno traje.

9. Februar

Bojati se istine znači naneti štetu svom životu. Naneti štetu svom životu znači poricati Božiju Milost. Poricati Božiju Milost znači izrasti u Lice Uništenja.

10. Februar

Čovek kaže Bogu: „O, Bože, Ti si stvorio svet. Ali svet u svakom trenutku može da propadne. Zato bih ja da spasim svet. Ti si Stvoritelj, a ja sam Spasitelj.“

Bog kaže: „Izvrsno, dete Moje, to je naprosto izvrsno. Ti spasi svet.“

Gle, za tren oka svet guta čoveka i njegov nesmotreni ponos. Siroti Bog, sada mora da spašava samozvanog Spasitelja. Svet kaže Bogu: „Oče, Ti si moj Stvoritelj, ti si moj Zaštitnik i Ti si moj Preobrazitelj. Ne treba mi nikakva ljudska pomoć. Takođe Te molim da mi namećeš ljudsku pomoć.“ Bog s osmehom kaže: „Ne postoji ljudska pomoć. To je jedino najcrnja površnost ljudske gluposti.“

11. Februar

Šta je ispunjenje? Odricanje. Šta je odricanje? Odricanje je od Boga naloženo, nevezano i disciplinovano delovanje čoveka koji izrasta u cvet preobražaja.

12. Februar

Ne želim da mi život bude ni spoljašnji ni unutrašnji. Želim da moj život uvek bude celovit i u kontinuitetu, da preobražava moju prirodu i ispunjava Božiji Dah, ubijajući moje neznanje i izgrađujući Božiju Milost, gutajući ponos neistine i ispijajući Svetlost Istine.

13. Februar

Služiti čovečanstvu je dobro. Bolje je služiti Božanskom. Još je bolje služiti Božanskom i čovečanstvu zajedno. Najbolje je prvo služiti Božanskom, a potom služiti čovečanstvu

24. Februar

Radost Svevišnjeg je moja snaga.

Ljubav Svevišnjeg je moj život.

Nadahnuće Svevišnjeg je moje spasenje.

15. Februar

Čovek kaže da on ima telo koje vapi. Ja kažem da on ima hram koji teži. Čovek kaže da on ima dušu koja luta. Ja kažem da on ima sjajnu pticu u uzletu. Čovek kaže da on postiže Istinu. Ja kažem da on otelovljuje i otkriva Istinu.

16.Februar

Bog mi priprema hranu. Ja treba da pripremim svoju glad. Bog je spreman sa mojom Pobedom. Ja treba da se pripremim da prihvatim svoju Pobedu.

17. Februar

Ko je slep? Ne onaj ko nema vid, nego onaj ko oseća da je Bog za nekog drugog.

18. Februar

Da letim sa Bogom, nisu mi potrebna krila.

Gle, letim bez krila.

Da trčim sa Bogom, nisu mi potrebne noge.

Gle, trčim bez nogu.

Da mislim sa Bogom, nije mi potreban um.

Gle, mislim bez uma.

19. Februar

Moj život je ispit kada volim samog sebe..

Moj život je ekskurzija kada me voli Bog.

Moj život je ozbiljna koncentracija kada pokušavam da usavršim moj život.

Moj život je čisto prosvetljenje kada Bog želi da usavrši moj život i usavršava ga.

20. Februar

Da bih pomogao čovečanstvu, želim da moj život bude život neprekidnog trajanja. Da bih služio Bogu, želim da moj život bude život nesebičnog darovanja.

21. Februar

Ja sebe vidim kao još jedan ogroman promašaj.

Bog me vidi kao drugog Boga.

22. Februar

Bog jeste. Ja sam. Bog je moj Dah. Ja sam Božiji Život. Bog ima. Ja imam. Bog ima u meni Svoju Transcendentalnu Viziju. Ja imam u Bogu moju Vrhunsku Stvarnost.

23. Februar

Znaš li tajnu mog duhovnog uspeha? Oslobodio sam se prošlosti. Živim u stalnoj, beskrajnoj novini života. Za mene je Bog Sloboda koja me čini besmrtnim. Za Boga sam ja Njegovo posvećeni zavet.

24. Februar

Zato što volim ljudski rod, Bog voli mene. Zato što volim Boga, Istina voli mene. Zato što volim Istinu, zaista i istinski volim samog sebe.

25.Februar

"„Želim da budem brat belog čoveka, ali ne njegov zet."

- Martin Luter King

Brak ne ujedinjuje svet. Ljubav ujedinjuje svet, a još više uzajamna posvećenost.

26. Februar

Nikada nisam srećan, osim kad plačem – plačem Svevišnjem radi Svevišnjeg.

27. Februar

Naučio sam najveću lekciju od Samilosti – ona odnosi svu uobraženost iz mog života.

28. Februar

Iz knjiga mogu da naučim malo, vrlo malo. Ali, čak i to vrlo malo radije učim od Boga.

Mart

1. Mart

Moj cilj je da da budem ono što nisam: ljudsko biće uzdignuto do božanskog.

Moj cilj je da vidim ono što nisam video: Božije savršeno savršenstvo u oblasti Njegovog ispoljavnja.

Moj cilj je da dajem ono što nisam dao: moj dah Bogu, a Božji Dah ljudima.

2. Mart

Da bih služio Bogu, potrebna mi je jedna stvar: Radost.

Da bih pomagao ljudima, potrebna mi je jedna stvar: Strpljenje.

Da bi voleo Boga, potrebna mi je jedna stvar: dah Čistote.

Da bih voleo ljude, potrebna mi je jedna stvar: duša Poniznosti.

3. Mart

Čovek može da zameni sve osim Božije Samilosti.

4. Mart

Vama je moguće da poverujete da je Bog Sveznajući, Svemoćan i Sveprisutan. Ali vam je nemoguće da poverujete da Bog ima ono što i vi: smrt. Takođe nemoguće vam je da poverujete da je Bog ono što si vi: neznanje. Ali, to je istina. Otac i sin su jedno. Otac je sinovljevo Ostvarenje. Sin je Očevo Otkrovenje.

5. Mart

Ispunjeni ste sumnjom kada u sebi vidite Univerzalnu svest. Ispunjeni ste nevericom kada u sebi osetite Univerzalnu Svest. Uđite duboko u sebe. Gle, ono što vidite i osećate je vaše Pravo Ja, vaša sopstvena Transcendentalna Božanstvenost u jedinstvu i mnoštvu.

6. Mart

Moja težnja je moj preobražaj u novinu života svetlosti. Moje nezadovoljstvo je umnogostručena moć iskazivanja propasti i delovanja propasti u mom životu.

7. Mart

Posmatrati spoljašnjost i osećati da je spoljašnjost stvarna znači izgladnjivati sopstvenu veru u Boga.

Pogledati onostran spoljašnjosti znači hraniti sopstvenu veru u Boga i postati jedno sa procesom života koji je živ, razotkriva se i razvija.

8. Mart

Ti si više od onoga što naizgled jesi. U tvom spoljašnjem postojanju, treba da ponudiš objašnjenje svetu. U svom unutrašnjem postojanju, otelovljuješ Odgovor. Ti si težnja tvorevine. Ti si Božije Otkrovenje.

9. Mart

Imam tri stvari da ponudim mom Bogu: strah, sumnju i neznanje. Bog ima tri stvari da daruje meni: Moć da zameni moj strah. Svetlost da zameni moju sumnju. Njegovo Jedinstvo sa mnom da zameni moje neznanje.

10. Mart

Hteo bi težnju? Pokucaj na vrata Tišine. Hteo bi tišinu? Pokucaj na vrata Predanosti. Dobićeš to što želiš i još nešto: Oslobođenje.

11. Mart

Tišina je potpunost moje misli. Tišina je svetlost mog unutrašnjeg razumevanja. Tišina je glas moje duše. U mojoj tišini je Dah Stvarnosti mog života.

12. Mart

Nauka mi pomaže da posmatram i napravim eksperiment sa Stvarnošću koja će se ispoljiti ovde na Zemlji. Religija me uči kako mogu da primenim Istinu. Duhovnost me uči kako mogu da osetim Istinu. Joga mi odaje tajnu kako da budem Istina.

13. Mart

Postignuće je čovek trenutka. Žrtva je čovek Večnosti.

14. Mart

Kada živim u telu, svesno sam konačan i nesvesno Beskonačan. Kada živim u duši, svesno sam beskonačan, a ako hoću, istovremeno mogu da budem svesno konačan.

15. Mart

Nadahnuće, Težnja i Ostvarenje su oslobođeni poreza. Hajde da ih zaslužimo onoliko koliko želimo.

16. Mart

Životinjska ljubav nas kažnjava.

Ljudska ljubav nas prosuđuje.

Božanska Ljubav nas prosvetljuje.

17. Mart

Veličina kaže: „Hoću da budem besmrtna.“

Dobrota kaže: „Onda uđi u mene.“

Dobrota kaže: „Hoću da ispunim Boga.“

Jedinstvo kaže: „Onda uđi u mene“.

18. Mart

Običnom čoveku sam potreban da bih mu pomogao.

Velikom čoveku sam potreban da bih mu služio.

Bogu sam potreban da bih igrao žmurke sa Njim.

Meni je potreban običan čovek da bih ga voleo.

Potreban mi je veliki čovek da bih bio voljen.

Potreban mi je Bog i samo Bog da volim i budem voljen.

19. Mart

Bog želi da ispuni Svoju božansku Misiju u tebi i kroz tebe. Ali, nemoj da zaboraviš tvoj udeo. Ti treba da iskoristiš božanske osobine kojima si već obdaren. Tvoje božanske osobine su vera, ljubav, posvećenost i predanost.

20. Mart

Vreme želi da me gurne u budućnost. Ja želim da vreme odvučem u prošlost. Kada me vreme gura, kažem vremenu da nisam spreman. Kada ja odvlačim vreme, od njega ne dobijam nikakav odgovor. Odavno je umrlo. Hajde da ne dozvolim sebi da me gura vreme. Isto tako, hajde da ni ja ne odvlačim vreme. Hajde da samo položim svoje zemaljsko postojanje u Krilo Univerzalnog Vremena.

21. Mart

Izabrati Istinu znači steći Boga. Steći Boga znači pokoriti ponos smrti i osvojiti Osmeh Besmrtnosti.

22. Mart

Siromašan čovek se trudi da stekne prijatelje.

Bogat čovek zna kako da stekne prijatelje.

Duhovan čovek ne želi ni da stiče prijatelje niti treba da uči umeće sticanja prijatelja, jer on je svačiji prijatelj i ceo svet je njegov.

23. Mart

Težnja i ostvarenje su uzajamni.

Ostvarenje i ispoljenje su uzjamni.

Ispoljenje i obogotvoravanje su uzajamni.

24. Mart

Vera ti daje ono što nemaš: jednostavnost. Čim budeš imao veru, dopašće ti se. Posvećenost ti daje ono što nemaš: čistotu. Čim budeš imao posvećenost, zavolećeš je. Predanost ti daje ono što nemaš: iskrenost. Čim budeš imao iskrenost, negovaćeš je.

25. Mart

Molitva uzdiže tvoje uzdrhtalo telo.

Koncentracija jača tvoj istraživački um.

Meditacija hrani tvoje srce puno težnje.

26. Mart

Moje telo je Božije Iskustvo.

Moj život je Božije Ispoljenje.

Moja sloboda je Božije Savršenstvo.

Moja tišina je najviši Božiji Ponos.

27. Mart

Moja duša je zadužena za moja blistava dela.

Moje srce je zaduženo za moja uzvišena osećanja.

Moj um je zadužen za moje preobražavajuće misli.

Moj vital je zadužen za moju tekuću energiju.

Moje telo je zaduženo za moj život stremljenja.

28. Mart

Ima radosti u tome da se kaže istina.

Naš spoljašnji život to zna.

Ima radosti u u tome da se postane istina.

Naš unutrašnji život to otkriva.

29. Mart

Ja nisam dorastao zahtevima mog života, kada pogledam svet oko sebe.

Više sam nego dorastao zatevima mog života, kada ceo svet vidim u sebi.

30. Mart

Pravi uspeh je jedino što ne možeš da imaš, ako i sve dok ga ne ponudiš drugima.

31. Mart

Sve je moguće sprečiti, verujem i prihvatam, ali ne i rođenje ljudskog preobražaja i život Besmrtnosti ovde na Zemlji.

April

1. April

Duhovnost NIJE kompromis između života i smrti. Duhovnost je apsolutna potvrđivanje života i potpuno poricanje smrti.

2. April

Kada mislim na Boga, On deluje u meni.

Kada volim Boga, On mi kaže kako On i ja možemo božanski da radimo zajedno.

Kada se posvetim Bogu, On deluje kroz mene.

Kada predam svoj život Bogu, On deluje u meni, sa mnom, kroz mene i za mene.

3. April

To love somebody is to see the Supreme in him. To see the Supreme in him is to see the flowering of the universal Soul in humanity.

4. April

Razumeo si svet. Potrebna su mu tvoja uputstva. Bog je razumeo tebe. Potrebni su ti Njegov oproštaj i prosvetljenje.

5. April

Harmonija je slatka. Mir je slađi. Najslađe je Blaženstvo. Harmonija uklanja strah od užasnih sukoba. Mir budi božansku sigurnost našeg srca. Blaženstvo uspostavlja vladavinu našeg božanski plodonosnog života.

6. April

Nije ludost ceniti sebe. Možeš da ceniš sebe upravo zato što osećaš da si Božije odabrano dete. Ako iskreno osećaš da si Božije odabrano dete, možeš biti uveren da Bog takođe iskreno oseća da je za Njega tvoj život od velikog značaja.

7. April

Mahatma Gandi kaže: „Za čoveka praznog stomaka, hrana je Bog.“ Ali za čoveka koji je gladan duhovnosti, božanskog, beskonačnosti, večnosti i besmrtnosti, Bog jeste i može da bude, jedina hrana.

8. April

Onaj ko je video moju dušu, video je Svevišnjeg u meni. Ja vidim Svevišnjeg i samo Svevišnjeg u duši svakog pojedinca na Zemlji.

9. April

Moj blago leži u božanskim mislima mog uma, u čistim žrtvama mog srca i u svesnom jedinstvu moje duše sa Svevišnjim.

10. April

Moja misao će obuhvatiti čitav opseg ljudskog interesovanja, kada učinim da Bog bude moja jedina misao, a čovečanstvo prihvatim kao svoje jedino duševno interesovanje.

11. April

Napravio sam jedan izbor i doneo jednu odluku. Moj izbor je da postanem jedno sa Božijim Životom. Moja odluka je budem večno posvećeni dah u ispunjavanju Božijeg univerzuma.

12. April

Zaboraviti mračnu uzaludnost slepog neznanja je trajni Božiji Zakon. Zaboraviti užarenu vrelinu ljudskog ponosa je trajni Božiji Zakon. Videti sebe uvek sa osmehom na licu i neumoljivom voljom je trajni Božiji Zakon.

13. April

O, Svevišnji, Tebi nudim ono što jesam: duševnu zahvalnost mog života. O deco Svevišnjeg, vama dajem ono što imam: moj život posvećenog služenja i jedinstva.

14. April

Pre pet godina moj život je rođen na Zapadu. Zapadni svet me je prihvatio s ljubavlju i radošću. Ja sam prihvatio Zapadni svet sa pouzdanjem. Novi Svet me je prihvatio sa sigurnošću. Ja sam prihvatio Novi Svet sa unutrašnjom potrebom moje duše.

15. April

Authority is final. What is authority? Love. What is love? Concern. What is concern? Sacrifice. What is sacrifice? Sacrifice is the infallible feeling of oneness.

16. April

Prevashodna želja tvog života je da pokažeš svetu šta možeš da učiniš za njega. Prevashodna težnja tvog života je da da kažeš svetu da ne želiš da budeš ništa osim večno posvećenog sluge Božije Ljubavi i Svetlosti.

17. April

Svojom emocijom, stvaram svoj život. Svojom ličnošću, gradim svoj život. Svojom voljom, postajem dah svog života.

18. April

Ko kaže da ti nedostaje vera? Kada težiš, imaš veru u Boga. Kada želiš, imaš veru u sebe. Kada poričeš značaj sopstvenog postojanja, imaš veru u nebožansko. Zbilja, uvek si obdaren verom.

19. April

Ne plaši se svojih misli. Iskoristi ih. Tvoje misli mogu i stvoriće Nebo u tebi, ako im samo dopustiš da se isprazne od loših želja i da ih istovremeno prepuni uspinjući plamen.

20. April

Kosmička Vizija ima postojanje koje se zove Apsolutna Stvarnost. Stvarnost ima kuću poznatu kao Svest. Svest poseduje dve palate: Moć i Tišinu. Kada živimo u Moći, osećamo da možemo da budemo ravni Bogu. Kada živimo u Tišini, osećamo da je Bog još jedno ime za naše zemaljsko i nebesko postojanje.

21. April

Šta je Tvorevina? To je ispoljavanje Svesti. Šta je Svest? To je zajednički životni dah čoveka i Boga. U Svesti, čovek postaje. U Svesti, Bog jeste.

22. April

Bog će izmeniti moju prošlost ako se ne plašim svoje budućnosti, budućnosti koja mi kaže da mogu da budem veliki kao Bog i savršen kao Bog.

23. April

Ime istine je Svest. Ime Svesti je Stvarnost. Ime Stvarnosti je Bog. Božije unutrašnje ime je Ljubav. Božije spoljašnje ime je Slava.

24. April

Bog je stvorio samo jednu nemogućnost u čitavoj Svojoj tvorevini, a ta nemogućnost je da čovek ne može da mrzi ljude ako zaista voli Boga.

25. April

Naša ljudska priroda više voli da uništava nego da gradi, više da plače nego da se smeje, više da ispravlja svet nego da voli i zagrli svet.

26. April

Životinjsko u nama ne želi nikakav kompromis između istine i laži. Božanskom u nama nije potreban nikakav kompromis. Ono želi Istinu. Ono otelovljuje Istinu. Ono otkriva Istinu. Ljudsko u nama želi i treba kompromis, jer se plaši ogoljene Istine, a istovremeno previše voli neistinu.

27. April

Bes ima jednog neprijatelja: Mir. Mir nema neprijatelja. Mir ima posebnog prijatelja: Radost. Bes ima samo jednog prijatelja: Uništenje.

28. April

Savršena čestitost i apsolutna sigurnost mogu izuzetno lako i uspešno da se udruže, ako tragaočevo srce napravi samo jedan izbor, a taj izbor je Bog - Otac, Bog - Majka i Bog - Prijatelj.

29. April

Naš um želi da poseduje telo iako savršeno dobro zna da ljubav i brižnost duše poseduju telo i njegov život.

30. April

Obuzdavam se i stoga uživam u moralnoj lepoti. Proširujem svoj mentalni horizont i stoga uživam u intelektualnoj lepoti. Kopam duboko unutra i stoga uživam u psihičkoj lepoti. Predajem se mom Unutrašnjem Pilotu i stoga uživam u Lepoti Večnoj, Lepoti Beskonačnoj i Lepoti Besmrtnoj.

Maj

1. Maj

Misticizam ima sopstveni jezik. On se zove intuicija. Mistik sedi na krilima ptice intuicije i leti ka Konačno Stvarnom. Intuicija podrazumeva trenutno otkrovenje. Intuicija otkriva savršeno jedinstvo Transcendentalne Vizije i Apsolutne Stvarnosti.

2. Maj

Videti Boga u Njemu samom je videti Njegovu Neizmernost i Večnost.

Videti Boga u ljudskom životu je videti Božiju Dušu.

Videti Boga u ljudskom telu je videti Božiju Lepotu.

Videti Boga u ljudskom srcu je osetiti Božije Blaženstvo.

Videti Boga u ljudskom umu je otkriti Božiju Slavu.

3. Maj

Čistota je ime mog tela.

Bistrina je ime mog uma.

Iskenost je ime mog srca.

Neposrednost je ime moje duše.

4. Maj

Božansko budi istinu u srcu moje čistote.

Božansko hoda u glavi moje bistrine.

Božansko gleda okom moje iskrenosti.

Božansko ispunjava sebe u nektar-toku moje neposrednosti.

5. Maj

Onaj ko umre za Boga živi u srcu čovečanstva. Onaj ko živi u srcu čovečanstva da bi služio, prosvetlio, preobrazio i ispunio čovečanstvo u Božanskom je sam Dah Boga.

6. Maj

Čovek ima telo. Ono umire. Čovek ima dušu. Ona živi večno. Čovekova duša je potreba njegovog tela. Čovekovo telo je prilika njegove duše.

7. Maj

Čovek nije sam. Tuga dodijava njegovom postojanju. Radost ne napušta njegovu dušu. Snaga i slabost vole da sa njim igraju žmurke. Znanje i neznanje ostaju zajedno u čoveku od samog njegovog rođenja do kraja njegovog životnog putovanja. Čovek nije sam. On je sa Božijom božanskom Ljubavlju i svojim ljudskim strahom.

8. Maj

Čovek je srećan jer je stekao moć da uništi svet. Čovek je nesrećan jer su Večni Život i Transcendentalno Blaženstvo još uvek daleki vapaj.

9. Maj

Dva su tipa božanske Svesti: „ja“ Svest i „JA SAM“ Svest. „Ja“Svest otkriva Istinu da sam sveprožimajući. „JA SAM“ Svest otkriva Istinu da smo moje postojanje i ja jedno.

10. Maj

GBog ima svojstva samo kada Postojanje i Svest otkriju sebe da bi okusili sveokrepljujuće Blaženstvo.

11. Maj

Ono što sam ne koristiš, nemoj davati drugima. Na primer, savet.

12. Maj

Kada sumnja želi da razgovara sa tobom, tvoj „Ne“ odgovor je pravi odgovor.

13. Maj

Moj um ceni istinu kada je vidi. Moje srce se divi istini kada je oseti. Moje telo poštuje istinu kada je dokuči. Moja duša voli istinu jednostavno zato što istina postoji.

14. Maj

Bog misli na mene. Šta više mogu da poželim? Bog me voli. Šta mi više treba? Ja mislim na Boga, jer On je jedina Misao. Ja volim Boga, jer On je jedina Ljubav.

15. Maj

Neka vaš um bude skoncentrisan na Boga. Vaše isprazne misli preobraziće se u plodne ideje, vaše plodne ideje u blistave ideale, a vaši blistavi ideali u sveispunjavajuću BESKRAJNOST.

16. Maj

Pošto želite da imate ono što nemate, onda ovde i sada uradite ono što ne radite.

17. Maj

Mašta me uznosi u nebesa da vidim Boga. Nadahnuće me odvodi do najudaljenijeg kutka na planeti da vidim Boga. Težnja mi govori da će mi odozgo spustiti Boga. Vizija mi kaže da će mi izdaleka dovesti Boga. Ostvarenje mi kaže da nigde ne treba da idem da bih video Boga. Odlaziti negde spolja da bi se video Bog biće čin krajnje gluposti. Da mi Bog odnegde dolazi je besmislica. Bog je tamo gde sam ja.

18. Maj

Moja poniznost ne znači da želim da me svet zanemaruje. To nije poniznost. Moja poniznost želi da ne skrivam svoje neznanje i da ne paradiram svojim znanjem. Biti žestoko nezadovoljan sobom i proklinjati svoju sudbinu nije znak poniznosti. Istinski znaci poniznosti su čovekova stalna težnja i njegov unutrašnji vapaj za što više mira, svetlosti i blaženstva.

19. Maj

Da li je Bog zapanjen našom glupošću i neznanjem? Nije. Zašto? Zato što uprkos svih očiglednih prepreka, On zna kada i kako će raščistiti put koji vodi do našeg Odredišta.

20. Maj

Vera. Šta je vera? To je najbezbedniji put do Oslobođenja. Posvećenost. Šta je posvećenost? To je najbrži put do Oslobođenja.

21. Maj

Odricanje. Potrebno nam je. Odricanje. Želimo ga. Ali kako ga možemo imati? Možemo ga imati onog trenutka kada ljubav prema Bogu bude sve jača u našem srcu.

22. Maj

Čovek ne treba da izgubi svoju individualnost. On samo treba da oseti i uvidi da je njegova individualnost sveslužeća i sveprožimajuća ličnost.

23. Maj

Šta je strah? Strah je groznica naše duše koja teži. A ko je odgovoran za tu groznicu? Čovek, um bez znanja.

24. Maj

Kada je čovek zapravo bolestan? Bolestan je kada mu je um bez vere, a život bez obećanja.

25. Maj

Ljudska ličnost i Bogoostvarenje ne razgovaraju jedno s drugim. NIKADA.

26. Maj

Kada nismo saučesnici u unutrašnjem zločinu? Jedino kada osećamo da Bog jeste i da Njegovo odsustvo nije ništa drugo nego naša smrt.

27. Maj

Bog je Iskušenje gotovo neizbežno. Bog je Spasenje uvek božanski dostojno obožavanja i vrhunski nepogrešivo. Naše željno srce žudi za Bogom, Iskušenjem. Naše srce koje teži vapi za Bogom, Spasenjem.

28. Maj

Slabost je kašika. Sumnja je otrov sa usporenim delovanjem. Ego je šolja.

29. Maj

Duševno srce se ponaša kao budala kada oseća da ne može da živi bez uma. Zarobljeni um se ponaša kao budala kada misli da može da živi bez srca.

30. Maj

Plakati za Bogom je znak SPOSOBNOSTI srca.

Plakati za Bogom je znak RAZBORITOSTI uma.

May 31

"„Budi kao drvo. Drvo daje senku čak i onome ko mu odseca grane.“

Šri Čajtanja

O, neznanje! Hoću da budem drvo samilosti.

O, čoveče! Hoću da budem drvo oproštaja.

O, Nebesa! Hoću da budem drvo težnje.

O, Zemljo! Hoću da budem drvo strpljenja.

Jun

1. Jun

Čoveku je potrebna sloboda. Bog daje slobodu. Šta je sloboda? Sloboda je Božija žrtva i čovekova čudotvorna moć.

2. Jun

Nijedno odricanje ne može se narediti.

Nijedno odricanje ne može se zahtevati.

Odricanje mora da ponikne iznutra.

Odricanje mora da poteče spolja.

Čovek se odriče ispraznosti njegove noći neznanja.

Bog najavljuje čoveka, Svetlost Beskraja.

3. Jun

Vera je Božija moćna sila u čoveku.

Posvećenost je čovekova moćna sila u Bogu.

Vera odvodi čoveka u srce Boga.

Posvećenost dovodi Boga u srce čoveka.

4. Jun

Moja vizija mi kaže da je Bog u srcu mog ostvarenja. Moje ostvarenje mi kaže da je Bog u srcu mog otkrovenja. Moje otkrovenje mi kaže da je Bog u srcu mog blaženstva.

5. Jun

Atom me je naučio da male stvari zaista vrede najviše.

6. Jun

Ne treba da tugujem da bih dobio utehu. Da bih dobio utehu, potrebna mi je mudrost. Mudrost je istovremeno uzrok i posledica mog neposrednog i duševnog delovanja.

7. Jun

Oskudnost mog srca nikada ne može da me odvede u Carstvo Nebesko. Svevoleće i sveobuhvatno izobilje moje duše jedino može da me odvede u Carstvo Nebesko.

8. Jun

Ne opraštam čovečanstvu da bih došao do oproštaja od Boga. Opraštam čovečanstvu jer čovečanstvo stalno i iznova oprašta meni kada o njemu govorim loše da bih ugodio Bogu.

9. Jun

Tačno, moje srce čistote jedino može da vidi Lice Boga. Podjednako tačno, moje srce nečistote Bog ne zanemaruje. Naprotiv, Božija stalna Samilost pomno vodi brigu o nečistoti mog srca.

10. Jun

Ti stvaraš mir. Prema tome, ti si Božije dete. Ja narušavam mir, a ipak osećam da me Bog željno iščekuje.

11. Jun

Ako svet ne obraća pažnju na tebe, grdi te i mrzi jer voliš jedino Boga, onda moram da kažem da si načinio ozbiljnu grešku u svojoj ljubavi prema Bogu. Zaboravio si da voliš čovečanstvo, što je drugo ime za Boga.

12. Jun

Ja ne radim zato da bih proslavljao mog Nebeskog Oca. Ja radim da bih ispunio mog Oca koji je na Nebu. Radim i da bih tog istog Oca ispoljio na Zemlji.

13. Jun

Neminovna opasnost od osuđivanja ne sprečava me da ubijam druge. Neminovna opasnost od osuđivanja ne sprečava me da se naljutim na svog brata. Ono što me sprečava da ubijam druge je unutrašnje i spoljašnje jedinstvo mog života sa njima. A ono što me sprečava da se naljutim na svoju braću je moja iskrena zabrinutost za njihovo neznanje.

14. Jun

Joga je traganje za Samoostvarenjem. Samoostvarenje se završava ili u apsolutnom povlačenju sebe ili u potpunom ispoljavanju Boga.

15. Jun

Nauka mi govori šta je svet i kako svet izgleda. Joga mi govori šta su ljudski problemi i kako mogu da budu rešeni.

16. Jun

Ništa ne može i neće usavršiti obrazovanje bez savršenstva u Samoostvarenju.

17. Jun

Prava Joga i život idu jedno s drugim. Ne pokušavajte da ih razdvojite. Ako poželite da ih razdvojite, nećete uspeti. Joga i život su neodvojivi baš kao Tvorac i Njegova Tvorevina.

18. Jun

Joga je mudrost duše. Ova mudrost ima poslednju reč o čovekovom unutrašnjem životu. Nauka je rezultat umnog istraživanja. Današnji fizički svet je bez nauke besmislen. Današnji fizički svet je bez duhovnosti beskoristan.

19. Jun

Kada pokušamo da izrazimo iskustvo Beskonačne Svesti, naš ljudski jezik gubi svu moć izražavanja. Šta onda da uradimo? Moraćemo da zaćutimo. Gle! Za tili čas ćemo uvideti da je Tišina beskrajno rečitija i uspešnija od reči.

20. Jun

U Jogi diše Samoostvarenje. Samoostvarenje otelovljuje savršenstvo sebe. Za savršenstvom sebe sledi apsolutno ispoljavanje Boga.

21. Jun

Joga usmerava život radi iskustva postojanja. Možete to nazvati teoretskim iskustvom. Joga usmerava život ka ispunjenju postojanja. To morate nazvati praktičnim iskustvom.

22. Jun

Ako me neko udari po desnom obrazu, neću mu okrenuti moj levi obraz. Ja ga volim i baš zato što ga volim, ne želim da još dublje ulazi u neznanje.

23. Jun

Dva su razloga što volim svoje neprijatelje: oni me podstiču da prepoznam svoje slabosti. Oni me takođe inspirišu da usavršim svoju nesavršenu prirodu.

24. Jun

Kada dajem milostinju, dopustiću mojoj levoj ruci da zna šta čini moja desna ruka da bi moja leva ruka dobila trenutni podsticaj da sledi desnu ruku.

25. Jun

Molim se u hramovima, crkvama, sinagogama, na ulicama i u restoranima, ne zato što želim tuđe uvažavanje i obožavanje, nego zato što želim da budem najposvećenije dete moje majke, Nadahnuća, i mog oca, Težnje.

26. Jun

Ponavljam Božije Ime, ne zato što osećam da ću ponavljanjem Božijeg Imena biti u stanju da Bogu otvorim uši, nego zato što Njega vidim u različitim oblicima unutrašnje lepote svaki put kada ponovim Njegovo Ime.

27. Jun

Ne prosuđujem nikoga, ne zato što se plašim da će me drugi prosuđivati, nego zato što mom sudu neminovno nedostaje unutrašnje zadovoljstvo i čista radost.

28.Jun

Tačno, tamo gde je moje blago biće i moje srce. Sad, šta je moje blago? Božija Samilost, jedino Božija Samilost.

29. Jun

Neko kaže: „Kada dete tvog suseda nešto pogreši, ono je maloletni prestupnik; kada tvoje dete pogreši, ono samo prolazi kroz neku fazu.“

Kada moja duhovna deca nešto pogreše, osećam da ja prolazim kroz kritičnu fazu.

30. Jun

Neko kaže: „Misli nekih ljudi treba prati češće nego njihovo telo."

Taj pisac je pravi čitač tuđih misli. Ukrao je tajnu, ali ne i sveto iskustvo duhovnih učitelja. Duhovni učitelji peru tuđu prljavštinu, ne zato što osećaju da su veliki i velikodušni, nego zato što je njihova ljubav prema drugima učinila da su potpuno i neodvojivo jedno sa njima.

Jul

1. Jul

Bog ne želi da čoveka zarobi čudom. On želi da čoveka povede zagrljajem.

2. Jul

Ja pripadam mom Voljenom. Gle, Njegova spontana Ljubav teče ka meni. Moj Voljeni je moj. Gle, moj spontani vapaj odvodi me Njemu.

3. Jul

Oslobođenje je savršeno ispoljavanje odricanja. Odricanje je zagrljaj sveispunjavajuće svetlosti slobode.

4. Jul

Neki kažu da je zlo zatureno dobro. Ja kažem da je zlo sledbenik dobra; zlo ide koracima dobra.

5. Jul

Jedan moj učenik mi je došao i rekao da je počinio vitalni greh. Pored toga molio se Bogu da mu oprosti. Ipak, nije siguran da li mu je Bog oprostio ili ne. Uverio sam ga da mu je Bog oprostio, jer više ne nastavlja da postupa pogrešno.

6. Jul

Ne boj se zla. Ali, uvek s vedrinom čini dobro. Zlo će te uskoro napustiti, jer je zlo krajnje ljubomorno na dobro.

7. Jul

Za mene sve počinje u napola razotkrivenoj istini i završava se u potpuno razotkrivenoj istini.

8. Jul

Opasnosti od prostodušnosti su pogubne, takođe. U mom stalnom iskustvu duše mogu da uništim i uništiću sve opasnosti.

9. Jul

Umreću čak i ako želim znanje protiv Božije Volje. Preživeću i biću prosvetljen čak i ako želim neznanje kada sebe potpuno ponudim Božijoj Volji.

10. Jul

Ja sam večna slika Boga. Za razliku od mog otkrića, Bog u meni pronalazi savršeno savršenstvo.

11. Jul

Čovek ima dva iskustva: iskustvo odgovornosti njegove duše i iskustvo gluposti njegovog tela.

12. Jul

Svakog jutra iznova osvajam svoju slobodu. Isto to radim i svake večeri. Šta je moja sloboda? Moja sloboda je težnja moje duše i Samilost Božijeg Srca.

13. Jul

U mojoj slobodi je moje stvaranje. U mom stvaranju je moje delovanje. U mom delovanju je Božija odgovornost.

14. Jul

Bog uvek jedva čeka da podeli sa mnom ono što ima – Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost. Avaj, to ja nisam rad da sa Njim podelim moje sumnje, moju ograničenost i moje neznanje.

15. Jul

O Bože, neka tvoj raj bude samo za tebe. On je tvoj. Meni daj ovu zemlju. Ja ću je pretvoriti u moj raj.

16. Jul

Mi volimo Boga jer osećamo da će jednog dana i On voleti nas. Bog voli nas jer Ga Njegovo srce primorava da ne radi ništa drugo nego da voli nas.

17. Jul

Poniznost nije samonametnuta, samovoljna vrlina. To je unutrašnje stanje svesti koje oseća čistu radost u svom ispoljavanju.

18. Jul

Ponosan sam na mog Boga jer je On vrhunski Veliki.

Moj Bog je ponosan na mene jer sam duševno ponizan.

19. Jul

Zakon nije ljubav. Ali ljubav je zakon.

20. Jul

Lepota nije istina. Ali istina je lepota.

21. Jul

Milost nije Bog. Ali Bog je Milost.

22. Jul

Neznanje nije čovek. Ali čovek je neznanje.

23. Jul

Kada Božija Volja nije moja volja, svako može da se drzne da mi bude učitelj.

24. Jul

Ja hoću slobodu za sebe i svoj život. Bog želi nezavisnost za mene i moj život. Slobodu od neznanja hoću ja. Bog želi da budem slobodan od svega.

25. Jul

Telo je stvarnost koja traga za drugim stvarnostima. Duša je stvarnost koja traži jedino Boga.

26. Jul

Volim život jer Bog je Život. Volim Boga jer samo Bog zna i kaže mi da smo On i ja jedno.

27. Jul

Čovek želi Beskonačnost. Jednog dana će posedovati Beskonačnost. Kada bude posedovao Beskonačnost uvideće da je oduvek bio Beskonačnost.

28. Jul

Razumevanje Istine je postizanje Istine. Pogrešno razumevanje Istine je uništavanje Istine.

29. Jul

Voli čovečanstvo i sa čovečanstvom uradi sve što želiš. Voli Božansko i uradi sve ono što Božansko želi da uradiš.

30. Jul

Kada služimo čovečanstvu, Bog nas voli. Kada volimo Boga, služe nam i čovečanstvo i Bog. Bog nam služi Njegovom duševnom brižnošću. Čovečanstvo nam služi svojim posvećenim osećanjem jedinstva.

31. Jul

Moja težnja želi da dosegne Najvišeg. Moja meditacija želi da uđe u dubine univerzuma. Moje ostvarenje mi je otkrilo da ne treba nigde da idem. Ja imam sve i jesam sve.

Avgust

1. Avgust

Moje usnulo telo nudim Samilosti mog Boga. Moje usnulo telo nudim Ljubavi mog Boga. Moje uplakano telo nudim Brižnosti mog Boga.

2. Avgust

Da bih posejao seme potrebne su mi čistota i iskrenost. Da bih pobrao plodove potrebne su mi težnja i meditacija.

3. Avgust

Delatnost je ropstvo kada volim samo moj život. Delatnost je sloboda kada volim život sveta.

4. Avgust

Ljubav je iskustvo samo po sebi. To je mudrost svetlosti naše duše.

5. Avgust

Podigao sam oči da vidim Nebo. Nisam ga video. Sklopio sam oči da osetim Nebo. Nisam ga osetio. Pomislio sam na Boga. Na moje najveće čuđenje, Bog je rekao da sam ne samo Nebo, već Njegovo Nebo.

6. Avgust

Predanost Božijoj Volji je najviše ostvarenje naše skrivene moći.

7. Avgust

Ne pokušavaj da priđeš Bogu svojim umom koji razmišlja. To može jedino da podstakne tvoje intelektualne zamisli, aktivnosti i uverenja. Pokušaj da priđeš Bogu svojim srcem koje vapi. To će probuditi tvoju duševnu, duhovnu svest.

8. Avgust

Duhovni razvoj onoga ko teži stiče se tiho u ljubavi. Njegov razvoj se krišom pothranjuje u posvećenosti. Njegov razvoj se potpuno usavršava u predanosti.

9. Avgust

Ljubav ubrzava delatnost. Posvećenost isijava poniznost. Predanost uvećava spretnost.

10. Avgust

Postoji samo jedan cilj i taj cilj je savršeno savršenstvo. Ovo savršeno savršenstvo niti ograničava niti je ograničeno zemaljskim ili nebeskim postignućima.

11. Avgust

Kada nadahnuće dođe iz srca, a težnja iz duše, oslobođenje dolazi od Boga.

12. Avgust

Misliti božanske misli predstavlja sveto služenje i čovečanstvu i Božanstvu. Misliti nebožanske misli ubija Božji božanski ponos u čoveku i slabi čovekovu vezu bliskosti i jedinstva sa Bogom.

13. Avgust

Živim sa svojom zadovoljavajućom mogućnošću. Prepustio sam svoje prilike ljudima. Ponudio sam svoje obaveze Bogu.

14. August

Odgovornost nije zebnja. Odgovornost je mogućnost prilike da dosegne vrhunac u neizbežnom ispunjenju.

15. Avgust

Težnja će za tebe postati puka rutina, ako svakog dana ne obnoviš svoje nadahnuće. Kako svakog dana možeš da imaš novo nadahnuće? Možeš ga imati samo ako svakog dana intezivno voliš svoju ljubav prema Bogu.

16. Avgust

Mašta nije samoobmanjivanje. Mašta je put koji čoveka vodi ka životu primenljivosti u čemu počiva čovekovo pravo ispunjenje.

17. Avgust

Umu je potreban prenos misli. Srcu je potrebno da prenosi i unosi osećanja. Duši je potreban razgovor u tišini.

18. Avgust

Postoji samo jedan duhovna Majka. Ona je Bog u Njegovom ženskom aspektu. Ona ima tri imena: Bog Samilost, Bog Brižnost i Bog Savršenstvo.

19. Avgust

Bog je „ja sam“ u čoveku. Čovek je san-brod Boga.

20. Avgust

Bolest je nesavršenost. Slabost je ograničenost. Smrt je smetnja.

21. Avgust

Pomisli na Boga. Božija Milost će žudeti za tobom. Pomisli na Božiju Milost. Bog će sa svom Svojom Slavom zauvek biti tvoj.

22. Avgust

Žrtva je uobičajeno sastajalište čoveka i Boga. Čovekova žrtva je njegovo neznanje. Božija žrtva je Njegova Samilost.

23. Avgust

Meditacija je jezik duhovnosti. Duhovnost je jezik ujedinjenja. Ujedinjenje je jezik božanstva.

24. Avgust

Istina je u isto vreme nadahnjujuća i osporavajuća. Mi imamo beskrajno više latentne Istine nego što je koristimo. Kada nas Istina nadahne, osporavamo nabujalo neznanje života. Gle, Pobeda je osvojena. Možemo da se oslobodimo od življenja polovičnog života.

25. Avgust

Misticizam je ne samo ljudsko verovanje nego i božanska vera. Ova vera je stvaralački princip života. Misticizam je takođe spoljašnji izraz čovekovog unutrašnjeg toka života.

26. Avgust

Ono što ti imaš je razložni um. Ono što on ima je nepopustljivi strah. Ono što ja imam je neumorno strpljenje. Ono što Bog ima je neiscrpna Ljubav.

27. Avgust

„O, Svevišnji, umoran sam. Potreban mi je odmor.“ „Dete Moje, ne postoji tako nešto kao što je odmor. Postoji samo jedna istina i ta istina se zove ispunjenje u samodavanju.“

28. Avgust

O, Svevišnji, bezrezervno sam se otvorio za dotok Tvoje Milosti. Došlo je vreme obostranog prihvatanja. Ti ćeš blagosloviti moj život mišlju na božansku slobodu. Ja ću ispuniti tvoj život mojim svetom blistave žrtve.

29. Avgust

Razložni um je preslab da bi osetio dah misticizma. Misticizam je današnji ideal. Sutrašnje iskustvo. Preksutrašnje ostvarenje.

30. Avgust

Život je ogroman. Isto je to i misticizam. Život se razvija u čistotu u misticizmu. Misticizam se razvija u izvesnost u životu.

31. Avgust

Ne trudi se da izmeniš svet. Nećeš uspeti. Potrudi se da voliš svet. Gle, svet se promenio. Zauvek se promenio.

Septembar

Septembar

Postoji samo jedan beznadežan zadatak, a taj zadatak je nastojanje da se dokuče tajne univerzuma pre nego što čovek otkrije sebe i razume samog sebe.

2. Septembar

Nije loše ispitivati. Ali ispitivački um mora da bude spreman da se preda konstruktivnim mislima. Ako se ispitivački um hrani pogubnim mislima, onda tu nema svetlosti nego tame, nema života nego smrti.

3. Septembar

Želim da budem večiti student; znam da uvek imam još nešto da naučim. Imaću nešto više da postanem i budem.

4. Septembar

Najviše dobro se nalazi u istini, a istina je dah blaženstva.

5. Septembar

Naš vital voli da bude voljen. Naše srce voli da bi i ono bilo voljeno. Naša duša samo voli, posvećeno i večno.

6. Septembar

Moje viđenje istine može da bude neizvesna činjenica života. Isto tako i moje osećanje. Ali nikada, nikada moje izrastanje u istinu. Moje izrastanje u istinu je najizvesnija činjenica života.

7. Septembar

Kraljevstvo ideja i ideala nije prava domovina duše. Kraljevstvo Volje koja sve vidi, u sve izrasta i sve postaje je bez greške istinska domovina duše.

8. Septembar

Za razliku od domena Volje, domen misli ne samo da je beskrajno vidljiv nego je podeljen u našem svakodnevnom životu. Zato budimo domen Volje da dosegnemo Istinu i budemo Istina cela.

9. Septembar

Karakter je tvoje telo. Ugled je tvoj kaput. Karakter je duša tvog života. Ugled je tvoj željeni cilj.

10. Septembar

Ideal života je život žrtve. Jedino se u žrtvi nalazi pravo ispunjenje božanskih mogućnosti u čoveku uz jasno razumevanje života spolja.

11. Septembar

Iskrenost kaže: „Ja ne znam gde je Bog.“ Bog kaže: „Ja sam u samom tvom dahu i nigde više.“

12. Septembar

Ljubav govori i ona pokušava da govori istinu. Posvećenost govori, ali ona ne govori uvek istinu. Predanost govori i ona ne može, a da ne govori istinu. Uvek.

13. Septembar

Kada gledamo prirodu ljudskim očima, vidimo prirodu kao nezadovoljavajući izraz sveta razuma. Ali kada prirodu gledamo svetlošću naše duše, vidimo prirodu kao najviše zadovoljavajuće iskustvo Boga u procesu Njegovog savršenog savršenstva.

14. Septembar

Nemoj da mučiš lažljivca. On je već na mukama jer mu je teško da veruje bilo kome.

15. SeptembAr

Postoji samo jedna i može biti samo jedna definicija čoveka današnjice: „Čovek, Bog sutrašnjice.“

16. Septembar

Istinsko znanje je plod delovanja duše. Prosvetljenje duše je ono što znanje u unutrašnjem svetu čini savršenim, a u spoljašnjem svetu, besmrtnim.

17. Septembar

Božija sveispunjavajuća Milost prevazilazi svo ljudsko razumevanje. Čovekovo stalno jedinstvo sa neznanjem prevazilazi razumevanje njegove duše. Mada je Bog transcendentalan, pričinjava mu radost da bude ograničen i neznanjem i znanjem.

18. Septembar

Indiviualnost mi je Bog dao u trenutku mog rođenja. Ličnost ću ja dati Njemu u trenutku moje smrti.

19. Septembar

Moja duša je Božije neuporedivo iskustvo. Moj život je Božije snažno pouzdanje. Preobražaj moje prirode je Božija najuzvišenija sigurnost.

20. Septembar

Ponos me proždire kada kažem da sam Božiji jedini izbor i nada. Neznanje me proždire kada kažem da sam Božiji neuspeh, krajni neuspeh.

21. Septembar

Dvosmislenost je pesma uma. Mogućnost je pesma srca. Neizbežnost je pesma duše. Dvosmislenost plače. Mogućnost se trudi. Neizbežnost leti.

22. Septembar

U čoveku je Božija delotvornost. U Bogu je čovekova izvesnost. U Božijoj delotvornosti je čovekova besmrtnost. U čovekovoj izvesnosti je Božija Stvarnost.

23. Septembar

Šta je prava radost? Prava radost je čovekovo razumevanje Boga udruženo sa Božijom ljubavi prema čoveku.

24. Septembar

O, Bože, kada se bilo šta odnosi na mene, ograniči rad mog jezika što je više moguće. Takođe Te preklinjem da se ni jednog trena ne udaljim od ovog svog duševnog obećanja. Ja sam Božiji. Šta mi još treba da doprinese mojoj slavi, ponosu, postignuću i ispunjenju?

25. Septembar

Ja se ne otiskujem u okean neizvesnosti kada kažem da će Bog učiniti sve za mene. Moj Bog je već učinio sve za mene time što je presekao gruba ograničenja užasnog neznanja.

26. Septembar

Kada se nađem u okrilju predela duše i odatle sebi nametnem najveselije obaveze da svoje telo probudim i da svom telu pomognem, u tren oka vidim da su moji rezultati izvanredno izjednačeni sa mojim najživahnijim očekivanjima.

27. Septembar

Moj ponos na Boga je opravdan jer sam njegovo verno dete.

Mom ponosu na neznanje može se oprostiti zato što je moj život nesvesna i neprosvetljena prostodušnost. Ipak, ne mogu da očekujem da mi se oprašta večno.

28. Septembar

Bog je veoma naporno radio za mene i ja uživam u najdragocenijim sećanjima na njegove neumorne napore. U Božijem svetu imam svoju sobu: „Zahvalnost“.

29. Septembar

Ponizan sam pred veličinom onoga što moja duša razume: obogotvorenje moje fizičke svesti, preobražaj mog spoljašnjeg tela, istinsko otelovljenje Boga u meni i savršeno ispoljavanje Boga u procesu nastajanja.

30. Septembar

O Gospode, moj život vrvi od potreba i u tim blagoslovima uživam u punoj meri. O Gospode, Tebi nudim ono što imam i ono što jesam. Ti mi daj samo jedno: snagu predanosti.

Oktobar

1. Oktobar

Iskrenost je prilika da se nešto kaže. Čistota je prilika da se nešto učini. Poniznost je prilika da se nešto bude.

2. Oktobar

Usmeri svoju pažnju na unutrašnje kutke tvog života. Gle, Bog ti se osmehuje, pa imaš svaki razlog da očekuješ trajnu Radost.

3. Oktobar

Strah je groznica težnje. Sumnja je srčani udar težnje.

4. Oktobar

Šta to znači kada kažem da sam nezamenljiv? To znači da sam bio mudriji juče nego što sam danas. Šta znači kada kažem da mi zaista i istinski treba Bog? To znači da sam beskrajno mudriji danas nego što sam bio juče.

5. Oktobar

Izjavio sam da želim da volim svet. O Gospode, učini da shvatim važnost stava sa kojim ću morati da stanem pred svet.

6. Oktobar

Kada je tragaočeva bezuslovna predanost Božijoj Volji potpuna, Bog će za njega osigurati jedno večno mesto ne samo u okrilju Njegove tvorevine, nego i u Dahu Njegovog Života.

7. Oktobar

O čoveče, kada ćeš postati svestan činjenice da s osmehom i u potaji podržavaš prisustvo gomile kriminalaca u sebi? Hajde da ti sada navedem imena samo nekolicine tih krimnalaca: 1. otrovna sumnja; 2. ružna misao; 3. gadna ljubomora; 4. strah koji guši; 5. preteće strepnje i brige.

Izbaci ih napolje iz svog života. Gle, tvoj život izrasta u Božiji najuzvišeniji ponos.

8. Oktobar

Između straha i sumnje nemojte izabrati nijedno. Između Boga i Istine izaberite ili jedno ili drugo. Između ostvarenja i otkrovenja, izaberite oba.

9. Oktobar

Svi veliki ljudi izgledaju veličanstveno izdaleka. Svi duhovni ljudi izgledaju duševno izdaleka. Sve vođe, pogotovo političke vođe, izgledaju puni obzira izdaleka. Dobro pripazite!

10. Oktobar

Tačno, svako ima bolju stranu. Ali, što se mene tiče, ja znam i osećam da je moja jedina bolja strana moja svesna svesnost VEČNOG SADA u meni.

11. Oktobar

Gorčine života postoje i izgledaju veoma važne, jer po spoznaji da je Istina Bog i da je Bog Pobeda, oklevamo da vodimo bitku do samog kraja.

12. Oktobar

Pre nego što pomislite, sprijateljite se sa čovečanstvom. Pre nego što delujete, sprijateljite se sa božanskim.

13. Oktobar

Velika je razlika da li Bog misli na nas ili mi mislimo na Boga. Kada Bog misli na nas, možemo najpotpunije da uživamo u svom životu. Ali kada mi mislimo na Boga, treba da budemo duševno svesni, pažljivi i obazrivi.

14. Oktobar

Došao sam u svet da poboljšam, a ne da dokazujem. Poboljšanje je sa duhovne tačke gledišta evolucija. Ova evolucija je Božija sopstvena evolucija u meni i kroz mene.

15. Oktobar

Ne pokušavaj da druge namamiš u klopku svojim nadobudnim znanjem. Na tvoje veliko čuđenje, oni će tebe namamiti u klopku njihovim dugotrajnim neznanjem.

16. Oktobar

Nemoj da zaboraviš da je oslobođenje odmah do neznanja, ostvarenje do nezadovoljstva, a božanstvenost do čovečanstva.

17. Oktobar

Bog ne mora da gleda odozgo. Ja ne moram da u Njega gledam odozdo. On i ja smo uvek zajedno, jedan isti San i Stvarnost.

18. Oktobar

Bog ima Istinu. Čovek zna Istinu. Bog je Istina. Čovek postaje Istina.

19. Oktobar

Božija Milost je čovekovo spasenje. Čovekov život je Božija Samilost. Bog je delovanje u čoveku. Čovek je smisao Boga.

20. Oktobar

Ja znam koliko je stara moja duša. Ali moram da izračunam starost mog tela. Kada sam u duši, sam određujem svoju starost. Kada sam u telu, kalendar određuje moju starost.

21. Oktobar

Sastavljaj knjige. Čovek može ili da te voli ili da te mrzi. Sastavi se sa samim sobom. Bog te blagosilja. Čovek te voli. Na kraju ćeš sa čuđenjem otkriti da su i Bog i čovek istinski ponosni na tebe.

22. Oktobar

Ako iskreno želiš mir u spoljašnjem svetu, ponudi svu svoju mudrost. Ako iskreno želiš mir u unutrašnjem svetu, ponudi svu svoju tišinu.

23. Oktobar

Zahvalnost koju ostvarene duše ponude čovečanstvu, zahvalnost veća od zaslužene, po svoj prilici će se pogrešno shvatiti. Moj učitelj, Iskustvo, ljubazno me je poučilo ovoj istini.

24. Oktobar

Nada kaže: „Raditi je lako“. Nadahnuće kaže: „Raditi je lakše.“ Ljubav kaže: „Raditi je najlakše“.

25. Oktobar

Ljudi imaju prijatelje, mnogo prijatelja. Ja imam jednog prijatelja, samo jednog, mog starog dobrog prijatelja: Boga. On kaže da sam Njegova duša. Ja Mu kažem da je On moj jedini CILJ.

26. Oktobar

Marljivi rad je zadovoljstvo kada priželjkujem da svet voli mene. Marljivi rad je mučenje kada ja želim da volim svet.

27. Oktobar

Onaj ko nema nimalo vere u Boga, mora da ima makar nešto vere u sudbinu. Onaj ko nema nimalo vere u sdbinu mora da ima makar nešto vere u neznanje. Jednostavno je nemoguće izbeći zamku verovanja.

28. Oktobar

Govorio sam loše o sebi. Svet je postao moj saosećajni prijatelj. Govorio sam dobro o sebi. Svet je postao moj najgori neprijatelj. Govorio sam loše o svetu. Svet je oklevao da u to poveruje. Govorio sam dobro o svetu. Svet je osećao da to nije dovoljno, da je on zaslužio neizmerno više.

29. Oktobar

Dva su razloga što se ne obraćam sumnji. Sumnja mi kaže da me svet ne voli i da nisam potreban Bogu.

30. Oktobar

Iskrenost je budalasta kada misli da ne može da živi bez straha, sumnje i strepnje. Težnja je budalasta kada misli da može da živi bez iskrenosti.

31. Oktobar

Za ostvarenje možeš da radiš ono što i drugi; ali za otkrovenje i ispoljavanje, moraš da radiš ono što Svevišnji želi da radiš.

November

1. Novembar

Predanost mora da naredi.

Težnja mora da posluša.

2. Novembar

Savršenstvo, kada je težnja ostvarenje, a ostvarenje je ispoljavanje.

3. Novembar

Ako zaista želiš da se uzdigneš iznad samog sebe, moraš više da voliš današnjicu od jučerašnjice, kao i bezuslovnu predanost od svojih silno željenih i sjajnih postignuća.

4. Novembar

Odmah do večno bezuslovne predanosti je neposredno duševno uvažavanje nje same.

5. Novembar

Težnja duše i poniznost života moraju ponovo da se udruže i navedu da večno žive zajedno.

6. Novembar

Ako je tvom životu ime duševna zahvalnost, onda iz sve snage možeš sebe da preporučiš Bogu.

7. Novembar

Žrtva je jedina prava stvar u životu težnje. Radost žrtve je žrtvovanje. Kada žrtvuješ ono što imaš, postaješ ono što Bog jeste.

8. Novembar

Ako želiš da privučeš svet, reci svetu da je tvoje ime ljubav. Ako želiš da zadržiš svet, reci svetu da je tvoje ime posvećenost. Ako želiš da osvojiš svet, reci svetu da je tvoje ime predanost.

9. Novembar

Suština moje ljudske ličnosti je Bog, večni Ljubljeni. Suština moje božanske Individualnosti je Bog, večni Voljeni.

10. Novembar

Neznalica beži sa neznanjem. Čovek koji ne teži beži od Boga. Čovek koji teži brzo trči prema Bogu zajedno sa neznanjem, spreman da ga položi pred Njegova Stopala da bi se preobrazilo u božansko znanje.

11. Novembar

Težnja zaslužuje Istinu.

Ostvarenje koristi Istinu.

Ispoljavanje ispunjava Istinu.

12. Novembar

Ponekad je dobro pomisliti na svoju spoljašnju bespomoćnost, ali je beskrajno bolje uvek misliti na sopstvenu unutrašnju snagu.

13. Novembar

Ako znaš kako da čekaš Boga, Bog će ti sasvim sigurno doći jednog dana. Ali, tvoja meditacija može ti dati i daje ti brže i bolje rezultate.

14. Novembar

Danas je ljudski akcenat stavljen na snagu, ali je božanski naglasak na miru.

15. Novembar

Srce koje vapi uvek otkriva istinu uzimanjem unutrašnjih lekcija. Slomljeno srce otkriva istinu slučajno, čak štaviše, u veoma retkim prilikama.

16. Novembar

Osoba koja ne teži veruje shodno onome što postigne. Osoba koja teži postiže shodno onome u šta veruje.

17. Novembar

Živi u neiskrenosti svog uma i doznaćeš da si uradio mnogo više nego što je trebalo. Živi u iskrenosti svog srca i doznaćeš da možeš da uradiš beskrajno više nego što si već uradio.

18. Novembar

Postoje tri vrste tragalaca: jadni, nesposobni i sposobni. Postoje tri vrste ostvarenih duša: one koje daju obećanja, one koje pokušavaju da ispune obećanja i one koje ispunjavaju obećanja.

19. Novembar

Duša koja teži voli Boga radi onoga što zna da Bog jeste. Duša koja ne teži voli Boga radi onoga što misli da Bog ima.

20. Novembar

Ti odigraj svoju ulogu. Priznaj gomile svojih grešaka. Svet će odigrati svoju ulogu. Sasvim sigurno će uvažiti tvoje bezbrojne vrline.

21. Novembar

Radost, spoljašnja i unutrašnja, je vrhunska potreba. Uživanje, spoljašnje i unutrašnje, svakako je opasan luksuz.

22. Novembar

Kada čovek oseća da mu je zaista potreban Bog, on od neznanja uzima više nego što neznanje uzima od njega.

23. Novembar

Iskren čovek je iskreniji nego što izgleda. Neiskren čovek je neiskreniji nego što misli.

24. Novembar

Volim svoju dušu jer me ona uvek nadahnjuje. Volim svoj vital jer on uvek obećava da će postojati. Moja duša voli mene zbog onoga što sam. Moja duša voli moj vital zbog onoga što on može postati.

25. Novembar

Nisi ništa izgubio gubitkom svojih spoljašnjih sposobnosti i postignuća. Kada je izgubljena jednostavnost, nešto je izgubljeno. Kada je izgubljena iskrenost, puno je izgubljeno. Kada je izgubljena čistota, još više je izgubljeno. Kada je izgubljena poniznost, čitav tvoj unutrašnji svet je izgubljen.

26. Novembar

Većina nas prodaje svoje uvide pre nego što krene putem meditacije.

27. Novembar

Kada neostvareni i lažni učitelj poučava i propoveda, pripazi na svoj novčanik i drži pod kontrolom svoju iskrenost.

28. Novembar

Ponekad su iskreni učenici nezadovoljni svojim Učiteljem kada vide da njihov Učitelj ne opominje ili ne grdi neiskrene i neverne učenike. Nažalost, iskreni učenici su zaboravili da je njihov Učitelj stalno i iznova govorio učenicima da je svoje srce prodao iskrenim učenicima, a svoja nasmejana i saosećajna usta neiskrenim učenicima.

29. Novembar

Naš um i srce moraju da odvoje svoje razlike. Um ne sme da bude nemilosrdno ravnodušan prema srcu, a srce ne sme razdragano da govori ružno o umu.

30. Novembar

Koncentriši se! Čovečanstvu ćeš se dopasti.

Meditiraj! Božanstvo će te voleti.

Kontempliraj! Čovečanstvo će te duboko poštovati, a Božanstvo će te brižno čuvati.

Decembar

1. Decembar

Kada pomislim na Boga, biram da budem slobodan. Kada Bog pomisli na mene, slobodan sam da biram.

2. Decembar

Uvek kažem da lepota ima dubinu duše. Lepota u spoljašnjem svetu je potpuni preobražaj čovekove ljudske prirode. Lepota u unutrašnjem svetu je savršeno ostvarenje čovekove božanske Stvarnosti.

3. Decembar

Težnja zaslužuje Istinu. Iskrenost se pridržava Istine. Čistota održava Istinu.

4. Decembar

Pokušaj da ugodiš Bogu. Bog ne samo da će s tobom biti zadovoljan zbog onoga što si učinio za Njega, nego će ti i oprostiti ono što nisi učinio.

Pokušaj da ugodiš čoveku. Nimalo nije izvesno da će ti pripasti bilo kakva zasluga za ono što si za njega učinio. Ali, budi potpuno spreman da budeš zasut kritikom za ono što za njega nisi učinio.

5. Decembar

Lažni učitelj govori dvaput: jednom kada se hvališe kako zna istinu, drugi put kada kaže da ne želi da pokaže istinu.

Pravi učitelj govori dvaput: jednom kada kaže da Bog ima Istinu, drugi put kada kaže da Bog jeste Istina.

6. Decembar

Neka vrata tvog srca budu otvorena. Postaćeš najčistiji čovek. Neka vrata tvog ega budu zatvorena. Postaćeš najpouzdaniji čovek.

7. Decembar

Ne želim da imam gomilu obožavalaca. Ono što želim je jedan blizak prijatelj. Žalim, ne treba mi ni jedan blizak prijatelj. Ono što mi treba je majčinska nežna ljubav i očeva zaštita. Žalim, ono što mi stvarno treba je Božije najdublje blagosloveno Zadovoljstvo.

8. Decembar

Kada živiš u duhovnosti, težnja je ono što očekuješ, a ostvarenje je ono što dobijaš. Kada živiš u čovečanstvu, obožavanje je ono što želiš, ali je prekor ono što dobijaš.

9. Decembar

Bezuslovna predanost Božijoj Volji je daleko najbolja prilika jer u njoj ima veoma malo spoljašnjeg nadmetanja.

10. Decembar

Hoću da budem iskren. Kada volim svet, žalim se na svoju oskudnu sposobnost. Kada volim Boga, žalim se na moju sigurnu neiskrenost.

11. Decembar

More neznanja ispunjava gomile naših želja. Sunce Znanja zadovoljava naše beskrajne potrebe.

12. Decembar

Osoba koja ne teži stalno se žali. Nema kraja njenim pritužbama. Ona se ogorčeno žali čak i kada blagoslovi povoljnih prilika pokucaju na njena vrata.

13. Decembar

Ako hoćeš a budeš dobar čovek, protivreči sebe kada iskrenost to zahteva.

Ako želiš da budeš čuvena osoba, nemoj protivrečiti sebi čak ni kada potreba to zahteva.

14. Decembar

Ako ideš Bogu bez Cveta Ljubavi, Ploda Posvećenosti i Drveta Predanosti, budi uveren da guraš vrata na kojima piše „vuci“.

15. Decembar

Da li voliš čoveka? Onda mu daj ono što imaš: iskrenost.

Da li voliš Boga? Onda mu daj ono što jesi: neznanje.

16. Decembar

Upitao sam Boga šta to traži. Rekao je: „Tražim dom zahvalnosti u Mom prostranom svetu.“

17.Decembar

Srce je bogato kada je telo čisto. Život je bogat kada je duša pouzdana.

18. December

Fizički roditelji nesvesno donose svoju decu od Boga. Duhovni roditelji ih svesno vraćaju Bogu.

19. Decembar

Ako tragaoc za Beskonačnom Istinom uživa u praznim pričama, onda odlučnost njegovog uma, nadahnuće njegovog srca i težnja njegove duše moraju da gladuju.

20. Decembar

Svoje srce prodajem svetu i od njega ga otkupljujem. Prodajem ga kada živim u noći nestrpljivosti, a otkupljujem ga kada živim u svetlosti strpljenja.

21. Decembar

Čak je i prethodni predsednik SAD-a „bivši“. Ali, ako živite za Boga, jedino za Boga, možete biti uvereni da ćete ostati veliki i u očima čovečanstva i u očima Boga, podjednako i večno. Vaša sadašnjost, prošlost i budućnost nikada ne mogu biti zakopane u zaboravu.

22. Decembar

Kada optužujem svoj um da je ukrao radost mog srca, uvek nailazim na izričito poricanje uma. Gospode, šta treba da uradim?

„Dete Moje, nemoj da optužuješ um. Samo se duboko klanjaj svojoj duši. Tvoja duša ima moć da tvoje srce preplavi beskonačnom Radošću“.

23. Decembar

Intelektualna rasprava je dobra i od pomoći, pre nego što uđete u duhovnost. Ali, kada jednom počnete da se koncentrišete i meditirate i stičete unutrašnja iskustva zahvaljujući snazi svoje unutrašnje i uzvišenije težnje, ne smete da prihvatate svetkovinu razuma. Svetkovina razuma je otrovna za one koji žele da ostvare Istinu Onostranog.

24. Decembar

Bog budi moj život Njegovom najčistijom brižnošću. Bog blagoslovi moj život Njegovom najuzvišenijom mišlju. Bog me je probudio. Više ne spavam. Bog me je blagoslovio. Uklonio sam sve probleme iz svog života.

25. Decembar

Hrist je rekao Istinu. Istina je postojala ranije. Hrist je postao Istina. Zato Istina živi i diše na Zemlji.

26. Decembar

Isus je bio veliki. Veća je bila Njegova milost. Najveća je bila Njegova žrtva.

27. Decembar

U Krštenju je Hrist spoznao Istinu po drugi put. U Njegovom raspeću, svet je spoznao Njega po prvi put.

28. Decembar

Tri su prolazne godine od Njegovog Krštenja do Njegovog Raspeća. Ipak, u toku ovog izrazito kratkog perioda, Njegov Otac je mogao da kaže i rekao je ono što je nameravao da kaže preko usana Svog Sina.

29. Decembar

Znamo da se Petar odrekao Hrista. Isto tako znamo da Hrist nije želeo nikog drugog osim Petra da predvodi Njegovu crkvu.

Šta iz ovoga učimo? Boga ne sputavaju Njegovi kosmički zakoni. Ali On uvek s ushićenjem sluša i ispunjava Svoju beskonačnu Milost.

30. Decembar

Godina se bliži kraju. Moje želje se bliže kraju. Robovanje mog tela se bliži kraju. Neznanje mog života se bliži kraju.

31. Decembar

Godina se završila. Uloga mog malog „ja“ je konačno gotova. Moj Svevišnji me sada uči kako da se osmehujem Njegovim transcedentalnim Osmehom.

Predgovor urednika Arhivskoj verziji

Šri Činmoj je govorio o knjizi Hrana za dušu u njegovoj knjizi Zavisnost i sigurnost [DA 5]:

« Hrana za dušu prvobitno je nosila naslov Plamene zvezde i Plameni svetovi. Sada bih želeo da objasnim originalni naslov. „Plamene zvezde“ potiču od božanskih čestica koje ulaze u svaku dušu koja teži. „Plameni svetovi“ znači da ćete u poruci svake meditacije videti drugačiji svet. Ako ove aforizme pročitate duševno tri, četiri ili šest puta, želim da vam kažem da ćete videti nešto mnogo smislenije i značajnije nego ako ih budete pročitali samo jednom. Ne radi se o tome da ćete imati drugačije ideje ili drugačije misli. Ne, videćete da se jedna istina izražava moćno, moćnije i najmoćnije. Dakle, ovako možete da se koncentrišete na svaki aforizam.“