5. April

Harmonija je slatka.

Mir je slađi.

Najslađe je Blaženstvo.

Harmonija uklanja strah od užasnih sukoba.

Mir budi božansku sigurnost našeg srca.

Blaženstvo uspostavlja vladavinu našeg božanski

plodonosnog života.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs