6. April

Nije ludost ceniti sebe. Možeš da ceniš sebe upravo zato što osećaš da si Božije odabrano dete. Ako iskreno osećaš da si Božije odabrano dete, možeš biti uveren da Bog takođe iskreno oseća da je za Njega tvoj život od velikog značaja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970