7. April

Mahatma Gandi kaže: „Za čoveka praznog stomaka, hrana je Bog.“ Ali za čoveka koji je gladan duhovnosti, božanskog, beskonačnosti, večnosti i besmrtnosti, Bog jeste i može da bude, jedina hrana.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970