10. Februar

Čovek kaže Bogu: „O, Bože, Ti si stvorio svet. Ali svet u svakom trenutku može da propadne. Zato bih ja da spasim svet. Ti si Stvoritelj, a ja sam Spasitelj.“

Bog kaže: „Izvrsno, dete Moje, to je naprosto izvrsno. Ti spasi svet.“

Gle, za tren oka svet guta čoveka i njegov nesmotreni ponos. Siroti Bog, sada mora da spašava samozvanog Spasitelja. Svet kaže Bogu: „Oče, Ti si moj Stvoritelj, ti si moj Zaštitnik i Ti si moj Preobrazitelj. Ne treba mi nikakva ljudska pomoć. Takođe Te molim da mi namećeš ljudsku pomoć.“ Bog s osmehom kaže: „Ne postoji ljudska pomoć. To je jedino najcrnja površnost ljudske gluposti.“

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970