9. Februar

Bojati se istine znači naneti štetu svom životu. Naneti štetu svom životu znači poricati Božiju Milost. Poricati Božiju Milost znači izrasti u Lice Uništenja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970