10. Februar

Čovek kaže Bogu: „O, Bože, Ti si stvorio svet.

Ali svet u svakom trenutku može da propadne.

Zato bih ja da spasim svet.

Ti si Stvoritelj, a ja sam Spasitelj.“

Bog kaže: „Izvrsno, dete Moje, to je naprosto izvrsno.

Ti spasi svet.“

Gle, za tren oka svet guta čoveka i njegov nesmotreni ponos.

Siroti Bog, sada mora da spašava samozvanog Spasitelja.

Svet kaže Bogu: „Oče, Ti si moj Stvoritelj,

ti si moj Zaštitnik i Ti si moj Preobrazitelj.

Ne treba mi nikakva ljudska pomoć.

Takođe Te molim da mi namećeš ljudsku pomoć.“

Bog s osmehom kaže: „Ne postoji ljudska pomoć.

To je jedino najcrnja površnost ljudske gluposti.“

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs