11. Februar

Šta je ispunjenje? Odricanje. Šta je odricanje? Odricanje je od Boga naloženo, nevezano i disciplinovano delovanje čoveka koji izrasta u cvet preobražaja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970