12. Februar

Ne želim da mi život bude ni spoljašnji ni unutrašnji. Želim da moj život uvek bude celovit i u kontinuitetu, da preobražava moju prirodu i ispunjava Božiji Dah, ubijajući moje neznanje i izgrađujući Božiju Milost, gutajući ponos neistine i ispijajući Svetlost Istine.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970