13. Februar

Služiti čovečanstvu je dobro. Bolje je služiti Božanskom. Još je bolje služiti Božanskom i čovečanstvu zajedno. Najbolje je prvo služiti Božanskom, a potom služiti čovečanstvu
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970