24. Februar

Radost Svevišnjeg je moja snaga.

Ljubav Svevišnjeg je moj život.

Nadahnuće Svevišnjeg je moje spasenje.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970