15. Februar

Čovek kaže da on ima telo koje vapi. Ja kažem da on ima hram koji teži. Čovek kaže da on ima dušu koja luta. Ja kažem da on ima sjajnu pticu u uzletu. Čovek kaže da on postiže Istinu. Ja kažem da on otelovljuje i otkriva Istinu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970