16.Februar

Bog mi priprema hranu. Ja treba da pripremim svoju glad. Bog je spreman sa mojom Pobedom. Ja treba da se pripremim da prihvatim svoju Pobedu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970