17. Februar

Ko je slep? Ne onaj ko nema vid, nego onaj ko oseća da je Bog za nekog drugog.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970