18. Februar

Da letim sa Bogom, nisu mi potrebna krila.

Gle, letim bez krila.

Da trčim sa Bogom, nisu mi potrebne noge.

Gle, trčim bez nogu.

Da mislim sa Bogom, nije mi potreban um.

Gle, mislim bez uma.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970