10. Oktobar

Tačno, svako ima bolju stranu. Ali, što se mene tiče, ja znam i osećam da je moja jedina bolja strana moja svesna svesnost VEČNOG SADA u meni.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970