9. Oktobar

Svi veliki ljudi izgledaju veličanstveno izdaleka. Svi duhovni ljudi izgledaju duševno izdaleka. Sve vođe, pogotovo političke vođe, izgledaju puni obzira izdaleka. Dobro pripazite!
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970