8. Oktobar

Između straha i sumnje nemojte izabrati nijedno. Između Boga i Istine izaberite ili jedno ili drugo. Između ostvarenja i otkrovenja, izaberite oba.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970