7. Oktobar

O čoveče, kada ćeš postati svestan činjenice da s osmehom i u potaji podržavaš prisustvo gomile kriminalaca u sebi? Hajde da ti sada navedem imena samo nekolicine tih krimnalaca: 1. otrovna sumnja; 2. ružna misao; 3. gadna ljubomora; 4. strah koji guši; 5. preteće strepnje i brige.

Izbaci ih napolje iz svog života. Gle, tvoj život izrasta u Božiji najuzvišeniji ponos.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970