10. Oktobar

Tačno, svako ima bolju stranu. Ali, što se mene tiče, ja znam i osećam da je moja jedina bolja strana moja svesna svesnost VEČNOG SADA u meni.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs