11. Oktobar

Gorčine života postoje i izgledaju veoma važne, jer po spoznaji da je Istina Bog i da je Bog Pobeda, oklevamo da vodimo bitku do samog kraja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970