27. Januar

Telo je hram. Hramu su potrebni prozori. Njegovi prozori su knjige, duševne knjige koje uzdižu. Ali, vrata hrama, glavna vrata, jesu težnja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970