28. Januar

Prosjačio sam. Nisam dobio ništa.

Priželjkivao sam. Dobio sam nešto, zanemarljivo malo.

Težio sam. Dobio sam sve, čak i više od toga.

Kada sam prosjačio, Bog je rekao: „Nemam nikakvu vezu s prosjacima.“

Kada sam priželjkivao, Bog je rekao: „Imam malo veze sa tobom. Ti ne želiš moju Sveprisutnost, Sveznanje i Svemoć. Želiš da se zadovoljiš jedino beskrajno malim delom moje Stvarnosti.“

Kada sam težio: Bog je rekao: „Ti si moje odabrano dete. Ti si moj ponos. Ti me želiš u potpunosti. Želiš moje Postojanje, moje Otkrovenje i Moje Ispoljavanje.“

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970