29. Januar

Hajde da ne govorim loše ni o jednom čoveku. Ako budem govorio loše o čoveku, možda ga u ovom životu uopšte neću videti da bi mi oprostio. Ali, ako se usudim da govorim loše o Bogu, pošto je Bog svuda, moći ću da Ga pronađem radi Njegovog oproštaja. U tom slučaju, mogu da govorim loše o Bogu, ali ne i o čoveku. Bog će mi otvoreno oprostiti. Čovek će me potajno ubiti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970