27. Januar

Telo je hram.

Hramu su potrebni prozori.

Njegovi prozori su knjige, duševne knjige koje uzdižu. Ali, vrata hrama, glavna vrata, jesu težnja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs