26. Januar

Uverenje može da se uveća i nadmaši. Ne zaustavljaj se. Nema kraja tvom otkriću.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970