26. Januar

Uverenje može da se uveća i nadmaši.

Ne zaustavljaj se.

Nema kraja tvom otkriću.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs