January 25

Šta je moje nadahnuće? To je moje otkriće. Šta je moje otkriće? To je moja budnost. San mog života je preobražen u budnost moje duše.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970