19. Septembar

Moja duša je Božije neuporedivo iskustvo. Moj život je Božije snažno pouzdanje. Preobražaj moje prirode je Božija najuzvišenija sigurnost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970