20. Septembar

Ponos me proždire kada kažem da sam Božiji jedini izbor i nada. Neznanje me proždire kada kažem da sam Božiji neuspeh, krajni neuspeh.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970