21. Septembar

Dvosmislenost je pesma uma. Mogućnost je pesma srca. Neizbežnost je pesma duše. Dvosmislenost plače. Mogućnost se trudi. Neizbežnost leti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970