22. Septembar

U čoveku je Božija delotvornost. U Bogu je čovekova izvesnost. U Božijoj delotvornosti je čovekova besmrtnost. U čovekovoj izvesnosti je Božija Stvarnost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970