19. Septembar

Moja duša je Božije neuporedivo iskustvo.

Moj život je Božije snažno pouzdanje.

Preobražaj moje prirode je Božija najuzvišenija sigurnost.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs