18. Septembar

Indiviualnost mi je Bog dao u trenutku mog rođenja. Ličnost ću ja dati Njemu u trenutku moje smrti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970