17. Septembar

Božija sveispunjavajuća Milost prevazilazi svo ljudsko razumevanje. Čovekovo stalno jedinstvo sa neznanjem prevazilazi razumevanje njegove duše. Mada je Bog transcendentalan, pričinjava mu radost da bude ograničen i neznanjem i znanjem.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970