17. Septembar

Božija sveispunjavajuća Milost prevazilazi svo ljudsko razumevanje.

Čovekovo stalno jedinstvo sa neznanjem prevazilazi razumevanje njegove duše.

Mada je Bog transcendentalan, pričinjava mu radost da bude ograničen i neznanjem i znanjem.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs