18. Septembar

Indiviualnost mi je Bog dao u trenutku mog rođenja. Ličnost ću ja dati Njemu u trenutku moje smrti.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs