4. Jul

Neki kažu da je zlo zatureno dobro. Ja kažem da je zlo sledbenik dobra; zlo ide koracima dobra.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970