5. Jul

Jedan moj učenik mi je došao i rekao da je počinio vitalni greh. Pored toga molio se Bogu da mu oprosti. Ipak, nije siguran da li mu je Bog oprostio ili ne. Uverio sam ga da mu je Bog oprostio, jer više ne nastavlja da postupa pogrešno.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970