4. Jul

Neki kažu da je zlo zatureno dobro.

Ja kažem da je zlo sledbenik dobra;

zlo ide koracima dobra.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs