4. Jun

Moja vizija mi kaže da je Bog u srcu mog ostvarenja. Moje ostvarenje mi kaže da je Bog u srcu mog otkrovenja. Moje otkrovenje mi kaže da je Bog u srcu mog blaženstva.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970