5. Jun

Atom me je naučio da male stvari zaista vrede najviše.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970