4. Jun

Moja vizija mi kaže da je Bog u srcu mog ostvarenja.

Moje ostvarenje mi kaže da je Bog u srcu mog otkrovenja.

Moje otkrovenje mi kaže da je Bog u srcu mog blaženstva.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs