23. Maj

Šta je strah? Strah je groznica naše duše koja teži. A ko je odgovoran za tu groznicu? Čovek, um bez znanja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970