23. Maj

Šta je strah?

Strah je groznica naše duše koja teži.

A ko je odgovoran za tu groznicu? Čovek, um bez znanja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs