Jedinstvo

Jedinstvo sa Bogom
    Nije i ne može biti potpuno zadovoljstvo.
Ali jedinstvo sa Bogom
    Je potpuno i stalno zadovoljstvo.
Zajednica nije jedinstvo.
    Zajednica se može povući.
Zajednica nije i ne može uvek biti bezbedna;
    Ne može biti večna.
Ali jedinstvo se nikada ne može povući.
Jednom kada se uspostavi jedinstvo,
    Bez obzira na kom planu,
Sve je utvrđeno.
Tada dolazi do trajnog zadovoljstva
    U srcu koje teži.