Jedinstvo

```

Jedinstvo sa Bogom

Nije i ne može biti potpuno zadovoljstvo.

Ali jedinstvo sa Bogom

Je potpuno i stalno zadovoljstvo.

Zajednica nije jedinstvo.

Zajednica se može povući.

Zajednica nije i ne može uvek biti bezbedna;

Ne može biti večna.

Ali jedinstvo se nikada ne može povući.

Jednom kada se uspostavi jedinstvo,

Bez obzira na kom planu,

Sve je utvrđeno.

Tada dolazi do trajnog zadovoljstva

U srcu koje teži. ```

From:Sri Chinmoy,Zemaljsko nebeski život zaljubljenika u Boga, deo 2, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gdl_2