58. Pitanje: Koji je najbolji način da se ostvari jedinstvo?

Šri Činmoj: Najbolji način da se ostvari jedinstvo je davati bezuslovno. Sigurno ćete osetiti da ste postigli daleko izvan vaše mašte. Davanje znači primanje. Davanje znači postajanje. Onog trenutka kada daš bezuslovno, osećaš da si već postao Bog univerzalni Život i transcendentalna Visina.